Nhà liền kề The Oasis Riverside

Liên kế vườn loại 2

Nhà liền kề The Oasis Riverside

Liên kế vườn loại 1

Biệt thự The Oasis Riverside

Biệt thự loại 1

Biệt thự The Oasis Riverside

Biệt thự loại 2

Nhà liền kề The Oasis Riverside

Liền kề phố loại 1