Biệt thự loại 2

Diện tích đất trung bình: 185.9m2

Diện tích sàn: 209.5m2

Liên hệ với văn phòng Tư vấn The Oasis Riverside về thắc mắc đầu tư của bạn.