Liên kế vườn loại 2

Diện tích đất tiêu chuẩn: 5mx16m = 80m2

Diện tích sàn: 162m2

Liên hệ với văn phòng Tư vấn The Oasis Riverside về thắc mắc đầu tư của bạn.