Thống nhất thành lập TP Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương

(BDO) Tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, 100% đại biểu có mặt tại kỳ họp (63/63 đại biểu), chiếm 90% tổng số đại biểu HĐND tỉnh (70 đại biểu) đã biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập phường An Điền và phường An Tây thuộc TX.Bến Cát và thành lập TP.Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương.

Kết quả biểu quyết chủ trương thành lập Tp Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Kết quả biểu quyết chủ trương thành lập Tp Bến Cát, tỉnh Bình Dương

100% đại biểu có mặt tại kỳ họp biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập phường An Điền và phường An Tây thuộc TX.Bến Cát và thành lập TP.Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương.

Thành lập các phường An Điền, An Tây thuộc TX.Bến Cát và thành lập TP.Bến Cát trên cơ sở nguyên trạng diện tích, địa giới hành chính, dân số của đơn vị hành chính.

Việc thành lập các phường An Tây, An Điền thuộc TX.Bến Cát và thành lập TP.Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương là nhu cầu khách quan và phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025; đồng thời phù hợp quy hoạch vùng TP.Hồ Chí Minh.

Thành lập các phường An Điền, An Tây thuộc TX.Bến Cát và thành lập TP.Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương nhằm phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, đưa Bến Cát trở thành đô thị trung tâm của vùng TP.Hồ Chí Minh, đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bình Dương nói chung và Bến Cát nói riêng.

Được biết, trong những năm qua, TX.Bến Cát đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Riêng năm 2021, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt trên 198.000 tỷ đồng, tăng 20,5% so với năm 2020. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và xây dựng đạt trên 146 tỷ đồng, tăng 17,5%; giá trị sản xuất thương mại – dịch vụ đạt gần 52.000 tỷ đồng, tăng 30%; giá trị sản xuất nông nghiệp – thủy sản đạt 604 tỷ đồng, tăng 5%. Giá trị sản xuất phi nông nghiệp chiếm 99,7% trong cơ cấu kinh tế của thị xã. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 3.652 tỷ đồng, tăng 9% so với dự toán tỉnh giao năm 2020. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên 300 triệu USD và phát triển mới khoảng 300 doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đặc biệt, TX.Bến Cát đã đạt các tiêu chí của đô thị loại III với 57/59 tiêu chuẩn, vượt số điểm tối thiểu theo quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị. Thị xã đã được công nhận là đô thị loại III tại Quyết định số 1503/QĐ-BXD ngày 20-11-2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Theo: Báo Bình Dương