Biệt thự loại 1

  • Diện tích đất tiêu chuẩn: 7.5mx16m = 120m2
  • Diện tích sàn: 195.5m2

Liên hệ với văn phòng Tư vấn The Oasis Riverside về thắc mắc đầu tư của bạn.