Liên kế vườn loại 1

  • Diện tích đất tiêu chuẩn: 5mx16m = 80m2
  • Diện tích sàn: 184.5m2

Liên hệ với văn phòng Tư vấn The Oasis Riverside về thắc mắc đầu tư của bạn.